Header Ads

Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu Oracle bằng C#


Hiện nay Oracle là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường. Thường được sử dụng để lưu trữ những phần mềm lớn trong các doanh nghiệp. Và khi bạn đi làm công việc lập trình thì có thể sẽ làm việc với Oracle hơn là SQL Server.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng C# để tạo ra kết nối giữa .Net Framework và cơ sở dữ liệu Oracle nhé. Trong bài viết này mình sử dụng Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4).

Cần chuẩn bị

 • Microsoft Visual Studio 2008 trở lên (Mình đang sử dụng Visual Studio 2017)
 • Oracle Database 9.2 trở lên hoặc Oracle Database XE. (Bài viết này mình sử dụng Oracle Database 11.2.0.4)
 • Cài đặt Oracle Data Access Component (ODAC) - Tạm dịch là Thành phần để truy cập dữ liệu Oracle. Bạn có thể tìm bản thích hợp tại: http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/utilsoft-086879.html

Thêm tham chiếu cho solution

Để thêm tham chiếu ODAC vào trong solution của bạn, làm như sau:
 • Đến khung Solution Explorer
 • Chuột phải vào solution của bạn và chọn Add Reference
 • Chọn vào mục Extensions (hoặc bạn có thể nhấn Ctrl + E để tìm kiếm cho nhanh)
 • Chọn vào mục Oracle.DataAccess
 • Nhấn nút OK để áp dụng


Bắt đầu lập trình

Chuỗi kết nối

Mình xin giới thiệu qua chuỗi kết nối để kết nối cơ sở dữ liệu Oracle:
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=dia_chi_ip)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ten_csdl_cua_ban)));User Id=tai_khoan_user;Password=mat_khau;

Trong đó:
 • dia_chi_ip: Địa chỉ IP của server đang chứa cơ sở dữ liệu mà bạn cần kết nối đến.
 • Cổng kết nối: Mặc định là 1521
 • ten_csdl_cua_ban: Tên cơ sở dữ liệu mà bạn kết nối đến
 • tai_khoan_user: Tài khoản để kết nối cơ sở dữ liệu
 • mat_khau: Mật khẩu của tài khoản

Chương trình mẫu

Code mẫu: Tải tại đây

Cần lưu ý:
 • Nhớ thêm namepace cho ứng dụng: using Oracle.DataAccess.Client
 • OracleConnection oraConnect = new OracleConnection(strConn): Hàm khởi tạo một kết nối Oracle với chuỗi kết nối xác định.
 • oraConnect.Open(): Mở kết nối đến cơ sở dữ liệu
 • oraConnect.Close(): Đóng kết nối với cơ sở dữ liệu
 • oraConnect.Dispose(): Huỷ kết nối

Tận hưởng kết quả nào

Tổng kết

Bài viết này mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle bằng C#. Để tìm hiểu về các thao tác như truy vấn dữ liệu. Còn về cách thực thi câu lệnh như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE thì các bạn xem thêm bài viết: Link bài

Chúc các bạn thành công và code vui vẻ!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.