Header Ads

Khắc phục lỗi "String or binary data would be truncated."Khi làm việc với cơ sở dữ liệu, bạn sẽ gặp thông báo lỗi:
"String or binary data would be truncated. The statement has been terminated".

Nguyên nhân

Trong khi thiết kế các bảng, có những trường, cột bạn thiết lập kiểu dữ liệu dạng chuỗi như: NVARCHAR, VARCHAR, CHAR, ... quy định quá ít kí tự nên khi bạn chèn vào dữ liệu có độ dài lớn hơn quy định giới hạn thì sẽ phát sinh ra lỗi này.

Cách khắc phục

Để khắc phục, bạn điều chỉnh là độ dài giới hạn mà bạn thiết kế, hoặc rút ngắn lại dữ liệu của bạn chèn vào. Sau đó và thử lại nhé.

Chúc bạn thành công!.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.