Header Ads

Thay đổi thông tin Support Information trên Windows


Bạn có muốn hiện thị hình ảnh và thông tin của bạn trong Windows System không? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ website, ... vào trong thông tin support của Windows.


Bài viết này mình thực hiện trên Windows 10 Pro, những phiên bản khác của Windows, cũng tương tự.

Những thông tin này sẽ được lưu vào trong các thẻ REG nên bạn cần mở trình biên tập thẻ REG lên bằng cách, mở RUN... (Ctrl + R) lên và gõ regedit .


Khi mở lên REG Editor, giao diện như sau:


Sau đó bạn truy cập đến Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation.

Để tạo REG mới bạn chuột phải vào vùng trống và chọn New / String Value.

 Lưu ý:
Khi nhập nội dung, có thể không nhập được Tiếng Việt.
Các khắc phục:
  • Cách 1: Mở Unikey / Vietkey với quyền quản trị (Run As Administrator).
  • Cách 2: Bạn chỉ cần mở Notepad lên và gõ nội dung, sau đó sao chép và dán vào thôi :-) .


Thay đổi tên nhà sản xuất

Để thay đổi tên Nhà Sản Xuất thì bạn thêm thẻ REG với tên là Manufacturer. Rồi gán nội dung vào REG với tên bạn thôi.


Thay đổi thông tin Model

Để thay đổi thông tin Model, bạn tạo thẻ REG với tên Model và nhập nội dung vào.
Ví dụ mình nhập: Tin Học Sóc Trăng.
Thay đổi logo

Để thay đổi ảnh logo thì bạn thêm thẻ REG với tên là Logo. Rồi gán nội dung vào REG với đường dẫn của ảnh thôi.
Lưu ý: Ảnh phải định dạng là BMP.Thay đổi số điện thoại

Để cập nhật thông tin số điện thoại, bạn thêm thẻ REG với tên là SupportPhone, nhập nội dung vào.Thời gian hỗ trợ

Thời gian hỗ trợ thì bạn thêm thẻ với tên SupportHours. Mình nhập vào 24/7.

Website hỗ trợ

Để thêm Website cho người dùng cần truy cập khi gặp khó khăn thì thêm thẻ REG với tên SupportUrl.
Mình nhập: www.tinhocsoctrang.comHoàn thành

Khi hoàn thành thì bạn có những thẻ REG sau:


Giờ hãy mở thông tin hệ thống lên và thưởng thức thành quả: Chuột phải vào My Computer và chọn Properties (Thuộc tính).

Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.