Header Ads

Hướng dẫn sửa lỗi Windows Server 2008 R2 không kết nối được mạng


Sau khi làm theo bài viết Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2008 R2 từ tập tin VMWare, thì các bạn đã cài đặt thành công rồi.


Nhưng sẽ có vấn đề là sẽ không có kết nối Internet. Nguyên do có thể do chưa chọn chế độ NAT giữa máy thực và máy ảo. Bạn chỉ để Host only nên máy ảo không có kết nối mạng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục.

Hướng dẫn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.