Header Ads

Hướng dẫn cài Kali Linux trên máy ảo VM Ware Workstation Player


Kali Linux là một bản phân phối Linux có nguồn gốc Debian được thiết kế cho pháp y kỹ thuật số và tấn công thăm dò. Nó được Offensive Security Ltd duy trì và tài trợ.

Trong quá trình Thực tập tốt nghiệp, Kali Linux đóng vai trò là công cụ dùng để thăm dò và tấn công nạn nhân.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Kali Linux 2018 lên máy ảo VMWare.


Hướng dẫn

  • Username: root
  • Mật khẩu: toor

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.