Header Ads

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2008 R2 từ tập tin VMWare


Windows Server 2008 R2 là phiên bản thứ 2 của hệ điều hành Windows Server 2008. Đây không phải là một phiên bản mới, tuy nhiên được cập nhật các tính năng mới và hoàn thiện về hiệu suất hoạt động.

Trong buổi học Thực tập chuyên ngành, Windows Server 2008 R2 đóng vai trò là máy chủ để chạy các ứng dụng và mã nguồn web.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn bung Hệ điều hành ra dựa vào tập tin mà thầy đã gửi cho các bạn.

Hướng dẫn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.