Header Ads

Hướng dẫn cài đặt WMWare Workstation Player 14

VMWare Workstation Player là một phần mềm có phiên bản miễn phí, được cài đặt trong máy tính dùng để chạy nhiều hệ điều hành ảo trên máy tính.


Trong Khóa thực tập tốt nghiệp này, phần mềm WMWare đóng vai trò nền tảng để tạo ra nhiều môi trường giả lập cho thuận tiện các bạn thử nghiệm các kịch bản tấn công và khai thác lỗi.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cài đặt VMWare trên máy tính. Mình sẽ minh họa với VMWare Player 14 nhé.


Hướng dẫn

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.