Header Ads

Tổng quan về Arduino


Arduino là một nền tảng nguyên mẫu (mã nguồn mở) dựa trên nền phần mềm và phần cứng dễ sử dụng. Nó bao gồm một bo mạch - thứ mà có thể được lập trình (đang đề cập đến vi điều khiển) và một phần mềm hỗ trợ gọi là Arduino IDE (Môi trường phát triển tích hợp cho Arduino), được sử dụng để viết và nạp từ mã máy tính sang bo mạch vật lý. 

Những tính năng chính như:
  • Các bo mạch Arduino có khả năng đọc các tín hiệu tương tự (analog) hoặc tín hiệu số (digital) làm đầu vào từ các cảm biến khác nhau và chuyển nó thành đầu ra như kích hoạt mô-tơ quay, bật / tắt đèn LED, kế nối mạng Internet hoặc nhiều hoạt động khác nữa.
  • Bạn có thể điều khiển các chức năng của bo mạch của mình bằng cách nạp các tập lệnh đến vi điều khiển trên bo mạch. Thông qua phần mềm hỗ trợ là Arduino IDE.
  • Không giống như bo mạch có khả năng lập trình trước kia, Arduino chỉ cần bạn sử dụng cáp USB để nạp mã vào trong bo mạch.
  • Hơn nữa, phần mềm Arduino IDE sử dụng phiên bản giản thể của C++, làm việc học lập trình nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Giao diện phần mềm Arduino IDE

Các loại bo mạch

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại mạch của Arduino tùy thuộc và các loại vi điều khiển khác nhau mà nó sử dụng. Tuy nhiên, chung quy lại tất cả các bo mạch của Arduino đều có một điểm chung là: đều có thể lập trình thông qua Arduino IDE.

Sự khác biệt nằm ở số đầu vào (input) và số đầu ra (output) - cụ thể là số lượng các cảm biến, các đèn LED và các nút có thể sử dụng trên một mạch đơn, về tốc độ, dòng điện vận hành, ...

Một số bo mạch được thiết kế để nhúng và không có giao diện lập trình (phần cứng) mà bạn phải mua riêng. Một số có thể chạy trực tiếp từ pin 3.7 V, một số khác cần ít nhất 5V.

Dưới đây là danh sách các mạch Arduino khác nhau hiện có trên thị trường:

Các bo mạch sử dụng vi điều khiển ATMEGA328

Tên mạch Nguồn hoạt động Tốc độ Xung I/O số Số đầu vào Analog PWM UART Giao diện lập trình
Arduino Uno R3 5 V 16 MHz 14 6 6 1 USB qua ATMega16U2
Arduino Uno R3 SMD 5 V 16 MHz 14 16 14 4 USB qua ATMega16U2
Red Board 5 V 16 MHz 14 6 6 1 USB qua FTDI
Arduino Pro 3.3v/8 MHz 3.3 V 8 MHz 14 6 6 1 FTDI
Arduino Pro 5v/16 MHz 5 V 16 MHz 14 6 6 1 FTDI
Arduino mini 05 5 V 16 MHz 14 8 6 1 FTDI
Arduino Pro mini 3.3v/8mhz 3.3 V 8 MHz 14 8 6 1 FTDI
Arduino Ethernet 5 V 16 MHz 14 6 6 1 FTDI
Arduino Fio 3.3 V 8 MHz 14 8 6 1 FTDI
LilyPad Arduino 328 bo mạch chính 3.3 V 8 MHz 14 6 6 1 FTDI
LilyPad Arduino 328 mạch đơn giản 3.3 V 8 MHz 9 4 5 0 FTDI


Các  bo mạch sử dụng vi điều khiển ATMEGA32u4

Tên mạch Nguồn hoạt động Tốc độ Xung I/O số Số đầu vào Analog PWM UART Giao diện lập trình
Arduino Leonardo 5 V 16 MHz 20 12 7 1 USB
Pro micro 5V/16MHz 5 V 16 MHz 14 6 6 1 USB
LilyPad Arduino USB 3.3 V 8 MHz 14 6 6 1 USB


Các bo mạch sử dụng vi điều khiển ATMEGA2560

Tên mạch Nguồn hoạt động Tốc độ Xung I/O số Số đầu vào Analog PWM UART Giao diện lập trình
Arduino Mega 2560 R3 5 V 16 MHz 54 16 14 4 USB qua ATMega16U2B
Mega Pro 3.3V 3.3 V 8 MHz 54 16 14 4 FTDI
Mega Pro 5V 5 V 8 MHz 54 16 14 4 FTDI


Các bo mạch sử dụng vi điều khiển AT91SAM3X8E

Tên mạch Nguồn hoạt động Tốc độ Xung I/O số Số đầu vào Analog PWM UART Giao diện lập trình
Arduino Mega 2560 R3 3.3 V 84 MHz 54 12 12 4 USB

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.