Header Ads

Chuyên mục Arduino


Arduino là một nền tảng nguyên mẫu (mã nguồn mở) dựa trên nền phần mềm và phần cứng dễ sử dụng. Nó bao gồm một bo mạch - thứ mà có thể được lập trình (đang đề cập đến vi điều khiển) và một phần mềm hỗ trợ gọi là Arduino IDE (Môi trường phát triển tích hợp cho Arduino), được sử dụng để viết và nạp từ mã máy tính sang bo mạch vật lý.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế cho những bạn học sinh, sinh viên có sở thích tìm hiểu và sáng tạo. Với Arduino, bạn có thể hiểu biết cơ bản về vi điều khiển và các cảm biến một cách nhanh chóng và có thể bắt đầu xây dựng một nguyên mẫu với chi phí đầu tư cũng khá rẻ.

Chuyên mục này hi vọng sẽ giúp bạn thuận tiện tiếp cận với Arduino cũng như các chức năng của nó.

YÊU CẦU

Trước khi bạn tiếp cận chuyên mục này, tôi mặc định rằng bạn đã có kiến thức cơ bản với ngôn ngữ lập trình C và C++. Hiểu biết thêm về các vi điều khiển và điện tử là một lợi thế hơn cho bạn khi tìm hiểu chuyên mục này.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.