Header Ads

Giới thiệu về Biểu đồ Excel

Trong Microsoft Excel, biểu đồ dùng để tạo ra và trình bày dạng đồ họa cho bất kỳ tập hợp dữ liệu. Một biểu đồ là trình bày trực quan của dữ liệu, dữ liệu được trình bày bằng các ký hiệu như cột trong Biểu đồ cột, đường thẳng trong Biểu đồ đường thẳng.Nhóm biểu đồ (Charts Group)

Bạn có thể tìm nhóm biểu đồ dưới tab INSERT trên thanh Ribbon.


Nhóm biểu đồ có dạng:


Nhóm biểu đồ được định dạng theo cách:
Kiểu biểu đồ được hiển thị
Những phân nhóm được gom lại với nhau
"Recommended Charts" sẽ giúp bạn tìm được biểu đồ thích hợp cho dữ liệu của mình hiện tại.

Charts Tools (Các công cụ biểu đồ)

Khi bạn nhấp vào một biểu đồ, một tab mới tên là Charts Tools sẽ xuất hiện trên thanh Ribbon. Có hai tab con trong Charts Tools là:
  • DESIGN (Thiết kế)
  • FORMAT (Định dạng)Biểu đồ được gợi ý (Recommended Charts)

Lệnh Recommended Charts trên tab Insert giúp bạn tạo ra một biểu đồ phù hợp cho dữ liệu của bạn. 
Để sử dụng chức năng này, bạn hãy:
  • Quét chọn dữ liệu
  • Click vào "Recommended Charts".
Một cửa sổ hiện ra các biểu đồ phù hợp với dữ liệu để cho bạn lựa chọnKhông có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.