Header Ads

Cài đặt GNS3 trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn bắt đầu với GNS3 trong môi trường Windows.


Tải về

Cách dễ nhất để cài đặt GNS3 trên Windows là sử dụng trình cài đặt "all-in-one" (tất cả trong một) mà bạn có thể tải về từ trang chính thức của GNS3.


Cài đặt

Tìm tập tin mà bạn đã tải về và nhấp đôi chuột lên nó để bắt đầu cài đặt. Mọi thứ còn lại không có khó khăn, chỉ cần nhấn nút NEXT thôi nếu bạn không muốn tùy chỉnh việc cài đặt.

GNS3 phụ thuộc vào một vài chương trình khác để hoạt động. Những phần mềm đó bao gồm WinPcap, Dynamips và Qemu, Wireshark, ...

Những thành phần chính cùng với GNS3 sẽ được chọn cài đặt theo mặc định. Vị trí cài đặt mặc định cho GNS3 cũng được cho bạn, tuy nhiên bạn có thể thay đổi vị trí cài đặt.

Xin lưu ý thêm, trình hướng dẫn cài đặt WinPcap sẽ được khởi chạy cho bạn cài đặt nó, Sự phụ thuộc này là yêu cầu đối với GNS3 nếu muốn giao tiếp với các mạng thật thông qua một Trình điều khiển mạng vật lý nội bộ. Chắc chắn rằng bạn phải đánh dấu vào ô "Automatically start the WinPcap driver at boot time" (Tự động bắt đầu driver WinPcap khi khởi động).

Khi việc cài đặt hoàn tất, shortcut của GNS3 sẽ được tạo trên màn hình Desktop,


Nhấp đôi vào nó để khởi động giao diện đồ họa của GNS3.


Video tham khảo

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.