Header Ads

Chuyên mục WAP


WAP là một chuẩn quốc tế đảm bảo cho các thiết bị di động có thể truy cập thông tin trên mạng internet. Nó được sử dụng rộng rãi trong các giao thức sử dụng trên các thiết bị không dây như điện thoại di động và thiết bị cầm tay PDA. 

Hiện nay có rất nhiều chuẩn mạng như 3G, 4G, WAP gần như ít phổ biến.Chuyên mục này sẽ giúp bạn hiểu được công nghệ WAP bắt đầu từ những điều cơ bản của nó.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này được viết ra dành cho tất cả các cá nhân đang bắt đầu học về WAP và học từ cơ bản lên nâng cao. 

Yêu cầu

Trước khi tìm hiểu chuyên mục này, bạn nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về Viễn thông.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.