Header Ads

Chuyên mục Sổ tay phát triển webChuyên mục này cung cấp một cách hiểu đơn giản và thiết thực nhất về phát triển website. Nó cũng cũng cấp những kiến thức cơ bản về thế giới của công nghệ web. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ai muốn bắt đầu trở thành nhà phát triển web.


Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này hướng đến sinh viên quan tâm đến việc học phát triển web. Đây là chuyên mục tôi viết ra từ kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ cơ bản đến nâng cao trong việc phát triển web.

Yêu cầu

Đây là chuyên mục đơn giản, bạn có thể hiểu các bài viết khi có kiến thức cơ bản về máy tính và lập trình.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.