Header Ads

Tổng quan về VBA


VBA viết tắt của Visual Basic for Applications (VB cho ứng dụng) là một ngôn ngữ lập trình của Microsoft. Hiện nay được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng văn phòng của Microsoft Office như MS-Excel, MS-Word, MS-Access.


Nó hỗ trợ dân kỹ thuật xây dựng các ứng dụng tùy biến và các giải pháp để khái thác khả năng của ứng dụng. Ưu điểm của VBA là chúng ta KHÔNG CẦN Visual Studio có được cài trên máy hay không mà chỉ cần cài bộ Office là có thể sử dụng VBA được rồi. 

Chúng ta có thể sử dụng VBA trong tất cả các phiên bản của Microsoft Office, từ MS-Office 97 cho đến MS-Office 2013 và thậm chí là những phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. Trong VBA thì Excel VBA là phổ biến hơn vì chúng ta có thể xây dựng các công cụ rất mạnh mẽ trong MS-Excel sử dụng quy hoạch tuyến tính.

Ứng dụng của VBA


Chắc hiện tại bạn đang tự hỏi là tại sao lại cần sử dụng VBA vào Excel làm gì trong khi Excel đã cung cấp đầy đủ các hàm có sẵn để hỗ trợ tính toán? Ta thấy rằng, MS-Excel chỉ cung cấp những hàm cơ bản có sẵn mà có thể sẽ không đủ khả năng thực hiện các tính toán phức tạp. Trong những trường hợp này, VBA là giải pháp thích hợp nhất.

Một trong những ví dụ điển hình như: Sẽ rất khó để tính toán tiền trả nợ hằng tháng cho các khoản vay nếu chỉ sử dụng các hàm có sẵn của Excel nhưng với VBA thì rất dễ dàng cho những tính toán như vậy.

Truy cập vào trình biên tập VBA


Trong cửa sổ Excel, bạn nhấn "ALT + F11". Cửa sổ hiện ra có dạng:


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.