Header Ads

Không cho phép bạn sử dụng Google Tìm Kiếm trên Cortana


Để người dùng có sự trải nghiệm tốt hơn, Microsoft quyết định ngừng Google Tìm kiếm trên trợ lý ảo Cortana. 


Theo Microsoft, với lượng sử dụng Windows 10 càng nhiều, một vài chương trình phần mềm cố gắng thay đổi thiết kế của Windows 10. Một vài cách như là Tiện ích mở rộng của trình duyệt, thay đổi thẻ reg để đưa Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên Cortana, thay cho Bing.

Những thủ thuật can thiệp đó sử dụng những công cụ tìm kiếm (như Google) không được thiết kế để làm việc với Cortana. Chính vì điều đó, người dùng làm giảm đi sự trải nghiệm trên Cortana. Mặt khác, kết quả tìm kiếm từ bên thứ ba thường không đáng tin cậy.

Theo Microsoft, mục đích của Cortana sẽ không đạt được nếu người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm khác ngoài Bing. Chỉ có cách của Microsoft mới có thể tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm của người dùng bằng việc tích hợp Cortana, Microsoft Edge và Bing.

Tuy nhiên quyết định này của Microsoft sẽ không làm ảnh hưởng việc bạn tìm kiếm trên trình duyệt. Bạn vẫn có thể chọn Google làm công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt.

Sự lựa chọn này của Microsoft dường như không lường trước được. Trái ngược với việc công bố làm cho Windows mở hơn trong Build 2016, bước đi mới này có vẻ phản tác dụng. Chúng tôi hy vọng Microsoft nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu xem xét lựa chọn trãi nghiệm sử dụng cho người dùng.

Còn ý kiến của bạn thì sao?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.