Header Ads

Macro trong Excel VBA

Macro là một chuỗi các lệnh mà bạn có thể sử dụng để tự động hóa một tác vụ lặp lại, nó có thể chạy khi bạn cần thực hiện tác vụ đó.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm sao để viết một macro đơn giản từng bước một. Ví dụ mình sẽ tạo ra một nút nhấn, khi nhấn vào nó sẽ hiện lời chào: "Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban".

Bước 1:  Kích hoạt menu Developer trong Excel. 

Trong chuyên mục này, tôi sẽ dùng Microsoft Excel 2010 để làm ví dụ minh họa. Để kích hoạt menu Developer trong Excel, bạn vào File » Options
Sau đó chọn mục Customize Ribbon và đánh dấu vào Developer:

Nhấn OK.

Mục Developer xuất hiện trên thanh menu:Bước 2: Mở trình biên tập VBA

Nhấn vào nút "Visual Basic" để mở trình biên tập VBA:Bước 3: Tạo nút lệnh

Trong mục Developer, bạn chọn Insert » chọn nút Command Button (ActiveX control).
Sau đó, bạn vẽ lên một nút lệnh trên bảng tính.

Bước 4: Thiết lập thuộc tính cho nút

Bạn chuột phải vào nút lệnh vừa khởi tạo, chọn Properties.


Thay đổi tên và phụ đề trong bảng sau đây:Bước 5: Nhập lệnh

Bây giờ bạn nhấp đôi chuột vào nút, một khung sườn chương trình con được hiển thị như bên dưới


Bây giờ, bạn thêm vào dòng lệnh đơn giản như sau:

Private Sub xin_chao_Click()
    MsgBox "Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban"
End Sub

Bước 6: Thực thi lệnh

Bây giờ, bạn có thể nhấn vào nút đó để thực thi dòng lệnh bạn vừa nhập vào. Kết quả của dòng lệnh đó được minh họa trong hình bên dưới:


Tôi đã trình bày chi tiết cách tạo một nút lệnh qua các bước, quan trọng là các bạn phải hiểu bài này một cách triệt để, để làm nền tảng cho các bài viết sau.

Bạn hãy thực hành và tự viết lên thông điệp của mình thử xem nào!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.