Header Ads

Hệ thống nhận diện chữ ký


Trong trường hợp này, sẽ tìm hiểu kỹ hơn hành vi và thao tác khi ký tên hơn là việc nhận diện chữ ký về mặt đồ họa.
Một mẫu hành vi bao gồm: những thay đổi trong thời gian viết, khoảng dừng, áp lực nhấn, hướng và tốc độ trong quá trình ký tên. Những hành vi đó dễ dàng lặp lại trong quá trình hình thành thói quen ký tên nhưng rất khó để bắt trước một người nào đó với những hành vi này.

Hệ thống này bao gồm một cây bút, một máy tính bảng chuyên dụng, cả hai cùng kết nối với máy tính để lấy mẫu so sánh và xác minh. Một máy tính "xịn" có thể chụp được các đặc điểm của hành vi như tốc độ, áp lực và thời gian ký tên.

Trong giai đoạn đầu lấy mẫu, những người cho mẫu bắt buộc phải ký tên nhiều lần để thu thập dữ liệu. Các thuật toán nhận diện chữ ký sẽ trích xuất các đặc điểm riêng biệt như thời gian, tốc độ, hướng, điểm quan trọng và kích thước của chữ ký. 

Tại thời điểm nhận diện, người cho mẫu có thể đưa mẫu trực tiếp vào máy, mẫu này được so sánh trong cơ sở dữ liệu và đưa ra kết quả.

Hạn chế của hệ thống

 • Để có được lượng dữ liệu  đầy đủ, chữ ký nên đủ nhỏ để phù hợp trên máy tính bảng và đủ để máy tính xử lý nó.
 • Chất lượng của thiết bị máy tính bảng lấy chữ ký phải đủ "xịn" để có thể lấy mẫu một cách tốt nhất.
 • Những ứng viên phải thực hiện các quy trình xác minh cùng môi trường và điều kiện như tại thời điểm mà họ cho mẫu. Nếu có sự thay đổi thì mẫu trực tiếp và mẫu đã có có thể khác nhau.

Ưu điểm của hệ thống


 • Quá trình nhận diện chữ ký có sức phòng thủ cao trước những kẻ giả mạo vì rất khó để bắt trước các hành vi liên quan đến chữ ký.
 • Nó rất hiệu quả trong các giao dịch kinh doanh. Ví dụ, nhận diện chữ ký có thể được sử dụng một cách chủ động để xác minh một ai đó là đại diện doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch trước khi một tài liệu mật được mở ra và ký kết.
 • Khó có công cụ nào có thể xâm phạm đến hệ thống.
 • Chúng ta hầu như đểu sử dụng chữ ký trong một số hoạt động thương mại nên do đó hầu như không có liên quan gì liên quan đến quyền riêng tư.
 • Thậm chí nếu hệ thống bị tấn công, những mẫu đều bị lấy cắp, cũng dễ khôi phục lại mẫu.

Nhược điểm của hệ thống

 • Các mẫu trực tiếp có thể thay đổi liên quan đến việc thay đổi hành vi trong khi ký. Ví dụ, khi đưa mẫu vào cơ sở dữ liệu là lúc bạn đang bình thương nhưng khi xác minh bạn lại ký tên với cái tay băng bột thì khác nữa.
 • Người dùng cần làm quen với việc ký tên trên máy tính bảng. Tỉ lệ xảy ra lỗi là khá cao.

Ứng dụng của hệ thống


 • Nó được sử dụng trong xác minh và phân quyền sử dụng tài liệu.
 • Ngân hàng Chase Manhattan, Chicago được biết đến là ngân hàng đầu tiên áp dụng công nghệ nhận diện chữ ký.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.