Header Ads

Tổng quan về Batch Script


Batch Script (kịch bản hàng loạt) - được lưu trữ dưới dạng những dòng văn bản đơn giản, các câu lệnh được thực hiện lần lượt từ câu lệnh này đến câu lệnh khác. Script là cách mà người ta làm giảm bớt công việc đi bằng cách tự động các chuỗi lệnh, làm cho cuộc sống dễ dàng hiệu quả hơn.

Ngay từ những ngày mới bập bẹ sử dụng máy tính, bạn  chắc đã từng được xem bài viết hay thực hiện theo bài viết về các câu lệnh hù dọa nạn nhân như tự động tắt máy, in thông điệp lên máy nạn nhân, xóa dữ liệu trong máy nạn nhân, ... Những bài viết ấy đều dùng Batch Script để hướng dẫn. Khi bạn xem bài viết này thì đã đến lúc bạn tìm hiểu nó một cách cụ thể và bài bản hơn.

Bài viết này bàn về những hàm cơ bản của Batch Script với các ví dụ trực quan và dễ hiểu.
Một vài đặc điểm của Batch Script như:
  • Có khả năng đọc dữ liệu vào từ người dùng và xử lý dữ liệu đó
  • Có các cấu trúc điều khiển như: cấu trúc lặp, cấu trúc điều kiện, ...
  • Hổ trợ những tính năng nâng cao như Hàm và Mảng.
  • Hổ trợ những biểu thức thông thường
  • Có thể thêm vào những mã của ngôn ngữ lập trình khác như Perl.
Một vài trường hợp phổ biến mà Batch Script được sử dụng như:
  • Thiết lập máy chủ cho những mục đích khác nhau
  • Tự động xóa những tập tin không mong muốn, tập tin rác hay là nhật ký đăng nhập.
  • Tự động phát triển các ứng dụng từ một môi trường đến những môi trường khác.
  • Cài đặt chương trình trên nhiều máy tại cùng một thời điểm.
Các tập tin Batch Script có phần mở rộng đặc biệt là *.CMD hoặc *.BAT. Những tập tin này được nhận dạng và thực thi thông qua một giao diện (thỉnh thoảng được gọi là shell) được cung cấp bởi hệ thống được gọi là Trình thông dịch câu lệnh. Trong hệ điều hành Windows, cmd.exe đảm nhiệm công việc này.

Việc chạy tập tin batch cũng rất đơn giản, chỉ nhấp đôi chuột vào nó thôi, các tập tin này có thể được chạy trong cmd hay trong Run... Trong trường hợp này, tên đường dẫn phải được viết đầy đủ, trừ khi đường dẫn này đã được thiết lập trong Môi trường đường dẫn.

Hãy thử xem ví dụ dưới đây, nó in ra dòng chữ "Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban", và dừng màn hình cho đến khi bạn nhấn phím bất kỳ.

:: In ra dong chu tren man hinh
:: www.tinhocsoctrang - Noi ket noi dam me cong nghe
echo Tin Hoc Soc Trang xin chao cac ban pause
Kết quả:Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.