Header Ads

Đề mục HTML

Những đề mục rất quan trọng trong tài liệu HTML

Đề mục HTML

Đề mục HTML được định nghĩa bằng thẻ từ <h1> đến <h6>
<h1> định nghĩa tiêu đề quan trọng nhất

Ví dụ

<h1>Đề mục 1</h1>
<h2>Đề mục 2</h2>
<h3>Đề mục 3</h3>
<h4>Đề mục 4</h4>
<h5>Đề mục 5</h5>
<h6>Đề mục 6</h6>
Xem kết quả »

Tầm quan trọng của đề mục

  • Thẻ đề mục chỉ sử dụng cho phần mở đầu một vấn đề nào đó. Không được sử dụng thể đề mục để làm chữ LỚN hay IN ĐẬM.
  • Các công cụ tìm kiếm sẽ sử dụng các đề mục này để xác định cấu trúc cũng như nội dung trang web của bạn.
  • Người xem sẽ lướt trang web của bạn qua các đề mục. Điều quan trọng là bạn sử dụng đề mục để hiển thị cho người xem thấy cấu trúc trang web của bạn.
  • Đề mục 1 là đề mục chính, rồi đến đề mục 2, 3 ít quan trọng hơn và cứ thế như vậy cho đến đề mục 6.

Đường kẻ gạch ngang HTML

Thẻ <hr> sẽ tạo ra một đường thẳng gạch ngang trong trang HTML của bạn.
Thẻ này có thể được dùng để tách nội dung ra riêng biệt nhau:

Ví dụ

<p>Nội dung đạn văn thứ nhất.</p>
<hr>
<p>Nội dung đoạn văn thứ hai.</p>
<hr>
<p>Nội dung đoạn văn thứ ba.</p>
Xem kết quả »

Phần tử <head>

Phần tử <head> sẽ không làm gì với các đề mục trong tài liệu HTML.
Nó chứa các siêu dữ liệu (meta data - siêu dữ liệu là những dữ liệu mô tả về dữ liệu). Những siêu dữ liệu  sẽ không được hiển thị nhưng rất quan trọng trong vấn đề SEO để các máy tìm kiếm có thể xác định được trang web của bạn.

Phần tử <head> nằm sau thẻ <html> và nằm trước thẻ <body>:

Ví dụ

<html>
<head>
  <title>Ví dụ về thẻ meta</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta content='Tin Học Sóc Trăng' name='Author'/>
</head>
<body>

<p>Phần tử head chứ dữ liệu của thẻ meta.</p>
<p>Dữ liệu meta sẽ không được hiển thị trên tài liệu.</p>

</body>
</html>
Xem kết quả »
Ngoài thẻ meta ra, phần tử head còn chứa những thẻ khác như là: <link> (liên kết HTML với tập tin khác như CSS, Javascript, ...), <title> (xác định tiêu đề tài liệu), ...

Phần tử <title>

Phần tử <title> xác định tiêu đề của tài liệu HTML.
Nội dung của tiêu đề này sẽ không hiển thị trên tài liệu HTML nhưng sẽ hiển thị trên tab của trình duyệt.

Phần tử <meta>

Phần tử <meta> cũng là một siêu dữ liệu.
Nó có thể dùng để đặt bảng mã ký tự và những thông tin khác về tài liệu HTML.
Những nội dung này sẽ được nói sâu hơn về SEO ở các bài viết sau.

Mẹo nhỏ

Làm sao để xem được mã nguồn của trang web?

Có bao giờ bạn lướt trang web và tự hỏi tại sao họ làm được như vậy?
Để xem mã nguồn của trang đó, bạn chuột phải và chọn "Xem nguồn trang" (đối với Google Chrome), những trình duyệt khác cũng tương tự. Nó sẽ mở ra một cửa sổ hiển thị mã nguồn HTML của trang web. 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.