Header Ads

Đặt mật khẩu cho thư mục với Folder Protector


Folder Protector là tiện ích bảo vệ thư mục mạnh mẽ. Nó không cho bất kỳ ai truy cập và thực hiện bất cứ hành động trên các thư mục được đặt mật khẩu.

Folder Protector là công cụ hữu ích cho những ai thường dùng chung máy tính với người khác. Bảo vệ những dữ liệu quan trọng và bí mật.
Mật khẩu: tinhocsoctrang.com

Cài đặt

Sau khi tải về, bạn giải nén tập tin TinHocSocTrang-Folderprotector.rar ra:
Phần mềm không cần cài đặt, chỉ chạy trực tiếp. Bạn chạy lockdir.exe lên:


Bước 1:

 Bấm vào nút:  để chọn thư mục cần đặt mật khẩu:


Bước 2:

Nhập mật khẩu tại ô Password, nhập lại mật khẩu tại Re-type:

Bước 3

Nhấn nút Protect để đặt mật khẩu.
Sau khi đặt mật khẩu, thư mục được đặt mật khẩu sẽ có biểu tượng:
những tập tin trong thư mục sẽ bị ẩn đi:

Bước 4

Để mở lại các tập tin, bạn chạy lockdir.exe trong thư mục và nhập mật khẩu:


Nhấn nút Unprotect.
Sau khi mở khóa sẽ hiện:


  • Minimize To Tray: thu nhỏ cửa sổ xuống khay hệ thống.
  • Restore Protection: Tiếp tục bảo vệ
  • Cancel Protection: Hủy bảo vệ
  • Always Stay on Top: cửa sổ luôn luôn nằm ở phía trên 
  • Minimize to Tray Automatically: Tự động thu nhỏ lên khay hệ thống.

Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.