Header Ads

Môi trường C#


Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những công cụ cần thiết để lập trình C#.
Như chúng tôi đã đề cập rằng C# là một phần của .Net Framework và dùng để viết các ứng dụng .Net (.Net applications). Bởi vậy, trước khi tìm hiểu về công cụ để chạy chương trình C#, chúng ta cần tìm hiểu rõ mối liên hệ giữa C# và .Net Framework.

.Net Framework

.Net Framework là một nền tảng mang tính cách mạng giúp bạn viết những loại ứng dụng sau đây:
 • Ứng dụng Windows
 • Ứng dụng Web
 • Các dịch vụ Web (Web services).
Ứng dụng .Net Framework là ứng dụng đa nền tảng. Framework được thiết kế mà những ngôn ngữ khác có thể sử dụng như C#, C++, Visual Basic, Jscript, COBOL, vv, ... Tât cả những ngôn ngữ lập trình vừa liệt kê đều có thể truy cập Framework, cũng như là giao tiếp với nhau.

.Net Framework gồm thư viện khổng lồ những mã code được sử dụng bởi những ngôn ngữ khách (client languages) giống như là C#.
Dưới đây là một số thành phần của .Net Framework:
 • Common Language Runtime (CLR)
 • Thư viện các lớp (class) .Net Framework.
 • Siêu dữ liệu (Metadata) và Assemblies 
 • Windows Forms
 • ASP.Net và ASP.Net AJAX
 • ADO.Net
 • Các thành phần khác.
Tùy vào tính chất công việc, mục đích thì sẽ lựa chọn thành phần thích hợp để viết.

IDE cho C#

Môi trường phát triển tích hợp (IDE - Integrated Development Environment) cho C#.
Microsoft cung cấp những công cụ để phát triển C#:
 • Visual Studio
 • Visual C # 2010 Express
 • Visual Web Developer
Ngoài Visual Studio ra, thì hai công cụ còn lại là miễn phí được phát hành từ trang web chính thức của Microsoft. Sử dụng những công cụ này bạn có thể học lập trình C# từ những dòng lệnh cơ bản đến phức tạp và nâng cao hơn.
Đối với mã nguồn C# thì bạn có thể soạn ngay trên Notepad, Notepad++, ... sau đó thiif đưa vào trình biên dịch để biên dịch.
Trong những ví dụ của chuyên mục C# này, Tin Học Sóc Trăng sử dụng Visual Studio 2015 để làm ví dụ minh họa cho các bạn.

Viết chương trình C# trên Linux hoặc MacOS

Mặc dù .Net Framework hoạt động trên hệ điều hành Windows. Tuy nhiên vẫn có những phiên bản thay thế trên những hệ điều hành khác. Mono là phiên bản mã nguồn mở của .Net Framework, chứa trình biên dịch C# và chạy trên nhiều hệ điều hành có MacOS và Linux.
Mục đích  của Mono không chỉ là có thể chạy được những ứng dụng nền tảng .Net Framework, mà còn mang lại những công cụ tốt hơn cho các nhà phát triển Linux. Mono có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Android, iOS, Linux, OS X, Windows, Unix, ...

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.