Header Ads

Tổng quan về C#


C# (C-sharp) là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hiện đại và phổ biến. C# được Microsoft phát triển và được chấp nhận bởi Ecma và ISO.
C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg và nhóm của anh trong suốt sự phát triển của .Net Framework.
C# là ngôn ngữ bậc cao gồm những mã lệnh thực thi và môi trường làm việc trên các nền tảng và cấu trúc máy tính khác nhau.
C# được sử dụng rộng rãi vì:

 • Ngôn ngữ lập trình hiện đại phổ biến
 • Hướng đối tượng
 • Theo hướng thành phần
 • Dễ học
 • Tạo ra các chương trình hiệu quả
 • Ngôn ngữ có cấu trúc
 • Có thể biên dịch cho nhiều nền tảng khác nhau
 • Một phần của .Net Framework


Đặc điểm của C#

C# được Microsoft phát triển dựa trên C++ và Java nên cấu trúc của C# gần giống với ngôn ngữ C/C++ và có sự tương đồng với Java. 
C# rất được lòng của đa số các lập trình viên trên thế giới.
Sau đây là một vài đặc điểm của C#:
 • Điều kiện Boolean (logic)
 • Thư viện chuẩn
 • Thuộc tính và sự kiện
 • Đa luồng đơn giản
 • Hỗ trợ Windows

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.