Header Ads

Giới thiệu chuyên mục SAP SD


SAP SD (Sales and Distribution) là một trong những module rất quan trọng của SAP ERP. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu khách hàng và sản phẩm của một doanh nghiệp. Ngoài ra, module này còn giúp quản lý việc vận chuyển, lập hóa đơn, bán hàng và vận chuyển sản phẩm và dịch vụ đến được với khách hàng.

Module SD của SAP quản lý một cách chặt chẽ mối quan hệ với khách hàng bắt đầu từ việc lập báo giá đến đơn đặt hàng và lập hóa đơn sản phẩm hoặc dịch vụ. Module này được tích hợp chặt chẽ với các module khác như SAP MM (Material Management)SAP PP (Production Planning).

Chuyên mục này gồm các bài viết để giới thiệu đến bạn về các khái niệm cơ bản của SAP SD và cách xử lý các module và sub-module của nó.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này được soạn ra dành cho các bạn mới bắt đầu với SAP ERP như nhân viên IT hỗ trợ hệ thống SAP hoặc là tư vấn viên tham gia triển khai dự án về SAP ERP mà muốn hiểu rõ về các khái niệm cơ bản của SAP SD và triển khai nó trong thực tế. Đặc biệt, nó sẽ giúp ích cho các tư vấn viên phụ trách chính trong việc triển khai bán hàng, lập hóa đơn và vận chuyển sản phẩm.

Trước khi bắt đầu chuyên mục

Đây là một chuyên mục cơ bản và bạn có thể dễ dàng hiểu các khái niệm được giải thích ở đây với kiến thức cơ bản về cách một doanh nghiệp làm việc với khách hàng và xử lý sản phẩm của họ. Tuy nhiên, nếu bạn đã có một số kiến thức trước về quản lý hàng tồn và cách xử lý hóa đơn và vận chuyển sẽ giúp ích cho bạn đấy.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.