Header Ads

Chuyên mục Power BI


Power BI là viết tắt của Power Business Intelligence đó là phần mềm giúp tạo báo cáo và là một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ. Nó cho phép người dùng chuyển đổi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau thành các bảng điều khiển tương tác và báo cáo thông minh dễ dùng. 

Power BI cung cấp một loạt các dịch vụ và công cụ, bao gồm Power BI Desktop để tạo báo cáo, Power BI Service dựa trên Saas để chia sẻ và truy cập báo cáo trực tuyến, và ứng dụng di động Power BI để truy cập dữ liệu trên các nền tảng di động. Với Power BI, người dùng kinh doanh có thể sử dụng và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng, đồng thời xây dựng các báo cáo thông minh giúp hỗ trợ quyết định và hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của họ.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này đã được chuẩn bị dành cho người mới bắt đầu nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản của Power BI. Đồng thời cũng sẽ cung cấp cho bạn đủ kiến thức nền tảng về Power BI, từ đó bạn có thể tự học thêm và đưa mình lên một trình độ chuyên sâu hơn.

Trước khi bắt đầu chuyên mục

Trước khi tiếp cận chuyên mục Power BI, mình mặc định là bạn đã thành thạo với Microsoft Excel, mô hình dữ liệu và sử dụng được các phần mềm văn phòng của Microsoft. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu hoặc SQL là một lợi thế lớn khi học Power BI.

Bạn đã sẵn sàng chưa?


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.