Header Ads

Tìm hiểu tổng quan về SAP BASIS

Như đã đề cập ở bài viết trước, SAP BASIS hỗ trợ việc quản lý hệ thống SAP bao gồm các hoạt động như cài đặt và cấu hình, cân bằng tải, và hiệu suất của các ứng dụng SAP ABAP. Phạm vi của mô-đun này cũng bao gồm việc quản trị, bảo trì các dịch vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, ứng dụng và máy chủ web trong hệ thống SAP. 

Khi bạn tiếp nhận vai trò là quản trị viên cho mô-đun SAP BASIS thì dưới đây là các nhiệm vụ mà bạn cần quản lý:
  • Cài đặt và cấu hình trên hệ thống
  • Cân bằng tải cho các máy chủ vận hành
  • Quản lý hiệu năng cho các thành phần khác nhau trong SAP
  • Quản lý việc tích hợp và giao tiếp giữa các máy chủ với nhau
  • Quản lý các máy chủ cũng như các dịch vụ đang chạy trên máy chủ

Với sự hỗ trợ của SAP Basis, các mô-đun SAP khác nhau như Kế toán Tài chính (FICO), Kế hoạch Sản xuất (PP), Bán hàng và Phân phối (SD), Quản lý kho mở rộng (EWM) và các mô-đun khác có thể tích hợp và giao tiếp với nhau.

SAP Basis hỗ trợ việc cài đặt và cấu hình các ứng dụng SAP trên các hệ điều hành khác nhau như Windows, Unix, AS/400, v.v. và các cơ sở dữ liệu khác nhau như SQL Server, Oracle, IBM DB2 cho cơ sở dữ liệu phía sau.

Phạm vi công việc tham khảo của một số vị trí của chuyên viên SAP BASIS

# Vị trí Công việc
1 Solution Specialist Nâng cấp phiên bản của hệ thống SAP
Lưu trữ, sao lưu dữ liệu SAP
Di chuyển hệ điều hành và cơ sở dữ liệu
Cài đặt Add On (nếu có)
Cấu hình và thiết lập Phương thức giao tiếp giữa các mô-đun khác nhau
2 System Administrator Giám sát hiệu suất của hệ thống và các mô-đun SAP
Kiểm tra định kỳ hiệu suất của hệ thống SAP
Quản lý lịch thực thi của background job, replication
3 Database Administrator Quản lý các đối tượng trong cơ sở dữ liệu
Phối hợp di chuyển cơ sở dữ liệu (nếu có)
Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu của hệ thống SAP
4 SAP ABAP Specialist Thực hiện việc sửa lỗi và điều chỉnh các chương trình ABAP trong hệ thống SAP
Thực hiện, áp dụng các sửa đổi cho các chương trình ABAP trong hệ thống SAP
Lập trình và tùy chỉnh chương trình ABAP theo yêu cầu

Một số T-Code phổ biến trong SAP BASIS

Dưới đây là một số mã giao dịch (T-Code) thường được sử dụng trong SAP BASIS:

T-Code Mô tả chức năng
SM01Để kiểm soát các T-Code. Trong một số trường hợp thực tế, doanh nghiệp có thể thực hiện tạm dừng tạm thời một số T-Code hoặc mở lại T-Code đã bị tạm dừng trước đây.
SM04Để kiểm tra số lượng người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, đăng nhập vào client nào và mỗi người dùng tạo ra bao nhiêu phiên làm việc, và trong mỗi phiên, giao dịch nào đang được thực hiện.
SM37Theo dõi trạng thái của các jobs được tạo bởi người dùng
PFCGT-Code này dùng để quản lý thông tin roles trong hệ thống SAP.
SU01Quản lý thông tin người dùng hệ thống SAP

Xin lưu ý rằng, mỗi doanh nghiệp có thể có một số mã T-Code tùy chỉnh riêng, nên danh sách trên có thể không hoàn toàn đúng cho tất cả các cài đặt SAP tại doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể yêu cầu nhà thầu triển khai SAP cho công ty bạn đang làm cung cấp cho bạn danh sách T-Code đầy đủ và chính xác hơn.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.