Header Ads

Hướng dẫn tạo tài khoản YoutubeĐể sử dụng dịch vụ Youtube thì bạn cần sử dụng tài khoản Google để đăng nhập. Việc tạo ra một tài khoản Google rất là dễ dàng và nhanh chóng, đặc biệt là nó miễn phí. Bạn chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản và tạo tên đăng nhập và mật khẩu. Không cần phải thêm địa chỉ nhà hay số điện thoại, và bạn cũng không cần phải khai báo thẻ tín dụng thanh toán.

Nếu bạn đã có một tài khoản Google, một tài khoản Youtube mặc định sẽ được khởi tạo với thông tin đăng nhập đó. Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản Google, bạn có thể tạo tài khoản YouTube bằng cách làm theo bài viết dưới đây.

Sau khi bạn tạo tài khoản Google thành công, bạn có thể dùng tài khoản đó để đăng nhập vào Youtube.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.