Header Ads

Khắc phục lỗi "The specified service has been marked for deletion"


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi "The specified service has been marked for deletion". Nguyên nhân phổ biến nhất là quá trình gỡ cài đặt service không thành công hoặc không đúng cách.

Cách khắc phục lỗi

Đầu tiên, mở trình regedit bằng hộp thoại Run (Windows Key + R):


Đi đến đường dẫn "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services" và xóa thư mục chứa thông tin service của bạn.


Done

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.