Header Ads

Mẫu Powerpoint đẹp về công nghệ VR


Mẫu Powerpoint này được thiết kế cho chủ đề công nghệ thực tế ảo (VR). Bạn có thể tải về và tùy chỉnh thành một bài thuyết trình ấn tượng cho riêng mình. Tin Học Sóc Trăng chúc bạn có một bài thuyết trình thành công.

Tính năng

  • Đầy đủ bố cục và dễ dàng chỉnh sửa (màu sắc, kích thước, văn bản).
  • Mẫu này có màu sắc hoài hòa và sẽ tự động chép màu khi bạn Chép và Dán slide.
  • Trong mẫu cũng cung cấp cho bạn mẫu những icon để bạn có thể tùy biến cho mình.
  • Dễ dàng chỉnh sửa số liệu cho các biểu đồ (Có thể chỉnh sửa qua Excel).
  • Các đồ họa vector có thể chỉnh sửa.
  • Thiết kế theo mô hình Master slide.
  • Tỉ lệ màn hình 16:9.

Ảnh chụp xem trước


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.