Header Ads

Chuyên mục SharePoint


Chuyên mục này sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu với việc phát triển SharePoint. Microsoft SharePoint là sự cộng tác trên nền Web, nền tảng quản lý tài liệu và hệ thống quản trị nội dung.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị cho mọi người có sự quan tâm về phát triển Web và các ứng dụng. Hi vọng sẽ hữu ích cho bạn. Và hi vọng sau khi kết thúc chuyên mục này bạn sẽ nâng cao hơn trong việc phát triển Website và ứng dụng bằng SharePoint.

YÊU CẦU

Trước khi bạn bắt đầu với chuyên mục này, bạn cần có kiến thức cơ bản về phát triển Web nhé.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.