Header Ads

Tổng quan về SharePoint


Trước khi bắt đầu với SharePoint, chúng ta cùng tìm hiểu tổng quan về nó nhé.

SharePoint là gì?

SharePoint là một nền tảng hỗ trợ sự cộng tác và là một hệ thống quản trị nội dung. Bằng việc sử dụng SharePoint, bạn có thể quản lý các cộng sự của mình và các tài liệu, hoạt động xã hội, dữ liệu và thông tin của bản thân.
 • Nó cho phép các nhóm thiết lập một nơi tập trung, không gian được bảo vệ bằng mật khẩu để chia sẻ tài liệu.
 • Các tài liệu có thể được lưu trữ, tải về và chỉnh sửa, sau đó tải lên lại để tiếp tục chia sẻ.
 • SharePoint cung cấp một loạt các tính năng, là một thách thức cho bất kỳ ai để trở thành chuyên gia trên tất cả các khối lượng công việc đó.
Chúng ta cùng tìm hiểu xem chúng ta có thể làm gì với SharePoint. Nó được chia thành 3 phần riêng biệt như sau:

Sự cộng tác

Thuật ngữ Sự cộng tác chứa một chủ đề rất mạnh cho SharePoint. Có nghĩa là nó mang mọi người lại với nhau thông qua các kiểu cộng tác khác nhau, như Quản trị nội dung doanh nghiệp, Quản trị nội dung Web, điện toán xã hội, khả năng khám phá của mọi người và các kỹ năng của họ.
 • Trong SharePoint 2013, sự cộng tác được quản lý thông qua Các ứng dụng.
 • Các nhà phát triển có thể mở rộng, tùy chỉnh hoặc xây dựng các ứng dụng của họ cho SharePoint cũng như quản trị sự cộng tác trên SharePoint.

Khả năng tương tác

SharePoint cũng mang lại sự hợp tác này thông qua khả năng tương tác như:
 • Tích hợp tài liệu trên nền Web và Office.
 • Khă năng xây dựng và triển khai các giải pháp an toàn và tùy chỉnh tích hợp dòng dữ liệu kinh doanh với SharePoint và Office.
 • Tích hợp các công nghệ Web rộng hơn và triển khai các ứng dụng trên đám mây.

Nền tảng

SharePoint cũng là một nền tảng không chỉ có khả năng tương tác và sự cộng tác, nó còn có khả năng mở rộng. Thông qua các mô hình đối tượng phong phú, các công cụ phát triển vững chắc cho các nhà phát triển, cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng các nhà phát triển.
 • Một trong những thay đổi mô hình quan trọng là quan niệm về đám mây của SharePoint.
 • Đám mây giới thiệu các mô hình ứng dụng mới như:
  • Cách mới để phát triển, triển khai và lưu trữ các ứng dụng SharePoint.
  • Các dạng xác thực mới thông qua OAuth.
  • Cách mới trong khả năng tương tác dữ liệu, sử dụng OData và REST.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.