Header Ads

Chuyên mục Lập trình máy tính

Lập trình máy tính là hoạt động viết chương trình cho máy tính, là một dãy hữu hạn các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình cho máy tính để thực hiện một tác vụ xác định.


Lập trình máy tính thì rất là thú vị và dễ học nếu bạn có cách tiếp cận thích hợp. Chuyên mục này, tôi sẽ cố gắng chia thành những bài viết liên quan đến Lập trình máy tính với những ví dụ đơn giản và ngắn gọn.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này mình biên soạn dành cho các bạn mới bắt đầu học ngôn ngữ lập trình. Hi vọng sau khi hoàn thành chuyên mục này, bạn có thể viết chương trình bằng ngôn ngữ C, và hiểu cơ bản về các ngôn ngữ lập trình. Điều này sẽ giúp anh cho bạn lắm đấy.

YÊU CẦU

Chuyên mục này, tôi sẽ không yêu cầu cao lắm, bạn cần có kiến thức cơ bản về Nguyên lý và cấu tạo máy tính, hiểu được những thiết bị ngoại vi của nó như bàn phím, chuột, màn hình, ...

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.