Header Ads

Cài đặt Wordpress


Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn Cài đặt một Website sử dụng mã nguồn của Wordpress.

Yêu cầu hệ thống

 • Cơ sở dữ liệu: MySQL 5.0 trở lên
 • Máy chủ Web: 
  • WAMP (Windows)
  • LAMP (Linux)
  • XAMP (Đa nền tảng)
  • MAMP (Macintosh)
 • Hệ điều hành: Đa nền tảng
 • Trình duyệt hỗ trợ: Internet Explorer 8 trở lên, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, ...
 • Tương thích PHP: PHP 5.2 trở lên

Tải về Wordpress

Để tải về Wordpress phiên bản Tiếng Việt, bạn truy cập vào địa chỉ: https://vi.wordpress.org, bạn sẽ thấy giao diện có dạng:


Tạo cơ sở dữ liệu

 • Wordpress yêu cầu cơ sở dữ liệu từ MySQL để lưu trữ. Bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu rỗng. Ở đây mình ví dụ bằng PHPMyAdmin:
 • Sau đó, bạn có thể bắt đầu cài đặt trang Web bằng Wordpres.

Hướng dẫn cài đặt

Quá trình cài đặt Wordpress diễn ra cũng khá dễ dàng và nhanh chóng. Bạn làm theo những bước hướng dẫn sau để cài Wordpress nhé:

Bước 1 - Giải nén tập tin Wordpress mà bạn vừa tải về, và tải lên máy chủ Web của bạn hoặc chép nó vào localhost.

Bước 2 - Mở trình duyệt lên và truy cập đến đường dẫn Wordpress, Trong ví dụ mình minh họa là: localhost/demo.
Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt nếu có màn hình cho bạn chọn ngôn ngữ:


Bước 3 -  Trong bước này, bạn có thể xem những thông tin các thiết về cơ sở dữ liệu trước khi tiến hành cài đặt Wordpress.


Bước 4 - Tại đây, bạn phải điền đầy đủ thông tin về cơ sở dữ liệu SQL theo mô tả của hướng dẫn trên màn hình:


 • Tên Cơ sở dữ liệu - Nhập vào tên cơ sở dữ liệu mà bạn vừa tạo sẵn cho Wordpress.
 • Tên người dùng - Nhập vào tài khoản quản lý cơ sở dữ liệu của bạn. Mặc định trong PHPMyAdmin là "root".
 • Mật khẩu - Nhập mật khẩu của tài khoản cơ sở dữ liệu. Mặc định trong PHPMyAdmin là bỏ trống.
 • Địa chỉ máy chủ Cơ sở dữ liệu - Viết vào tên máy chủ, mặc định là localhost.
 • Tiền tố bảng dữ liệu - Tiền tố vào bảng cơ sở dữ liệu, mặc định là "wp_"

Sau khi điền tất cả thông tin, nhấn nút Gửi đến tiếp tục.

Bước 5 - Wordpress sẽ kiểm tra các thiết lập cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo xác nhận trên màn hình như dưới đây: 


Click vào Thực thi cài đặt

Bước 6 - Điền đầy đủ thông tin về Website và tạo tài khoản quản trị đầu tiên:


Nó chứa những thông tin sau:
 • Tiêu đề Trang - Nhập vào tên của Website.
 • Tên người dùng - Tài khoản quản trị mà bạn tạo dùng để đăng nhập vào Quản lý trang.
 • Nhập hai lần mật khẩu - Mật khẩu bảo vệ tài khoản.
 • Thư điện tử - Nhập vào địa chỉ email để giúp khôi phục mật khẩu hoặc kiểm tra cập nhật.
 • Chính sách - Cho phép các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục Website của bạn hay không.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn vào Cài đặt Wordpress.

Bước 7 - Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:


Bạn có thể nhấn vào Đăng nhập để vào Trang Quản trị website của mình.

Bước 8 - Màn hình đăng nhập Wordpress có dạng:


Nhập tài khoản và mật khẩu của bạn và đăng nhập vào thôi nào.

Bước 9 - Màn hình quản trị Website của bạn sẽ có dạng:


Hướng dẫn quản trị Website sẽ được tôi hướng dẫn trong các bài viết sau.

Bước 10 - Giao diện ban đầu của Website mà bạn vừa tạo:


Về việc tùy chỉnh giao diện sẽ được tôi hướng dẫn trong các bạn viết sau.


Video hướng dẫn


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.