Header Ads

Cài đặt Dev C++


Hiện nay có nhiều trình biên dịch dành cho C và C++. Bạn cần lựa chọn một trong số chúng sao cho tiện cho bạn nhất. Ở đây, tôi dùng Dev C++ làm ví dụ minh họa. Nó hoạt động cho cả C và C++.

Để cài đặt Dev C++, bạn cần làm theo những bước sau:

Tải về Dev C++

Bạn có thể tải về Dev C++ từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chúng tôi khuyến nghị tải trên trang Sourceforge.

Nhấn vào nút Download để tải về trình cài đặt Dev C++.

Cài đặt Dev C++

Sau khi tải về trình cài đặt Dev C++, bạn khởi chạy chương trình lên và làm theo hướng dẫn dưới đây:


Khởi chạy chương trình

Sau khi hoàn thành xong việc cài đặt Dev C++, bạn mở chương trình lên. Có dạng như sau:


Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn viết chương trình đầu tiên bằng ngôn ngữ C.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.