Header Ads

Tổng quan về Hack

Hack là một bộ môn liên quan máy tính và kiến thức rất rộng với nhiều chủ đề để nói đến. Sự kiện được biết đến đầu tiên diễn ra năm 1960 tại MIT và cùng thời điểm đó, thuật ngữ "Hacker" được khởi xướng.Hack là một hành động tìm ra một lối vào khả dụng tốn tại trên hệ thống máy tính hay một mạng máy tính và cuối cùng xâm nhập vào nó. Hack thường dùng để xâm nhập trái phép vào một hệ thống máy tính hay một mạng máy tính, có thể gây tổn hại cho hệ thống hoặc đánh cấp những thông tin nhạy cảm trên máy đó.

Hack hợp pháp thì thường là các chuyên gia bảo mật thực hiện để tìm ra những điểm yếu trong hệ thống vì mục đích kiểm tra. Để ngắn gọn, chúng ta gọi là Ethical Hacking.

Một chuyên gia máy tính thực hiện việc hack được gọi là "Hacker". Hacker là những người có kiến thức cao, hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống, thiết kế rồi nổ lực tấn công vào hệ thống đó.

Những loại Hack

Chúng ta có thể chia việc Hack ra thành những loại khác nhau dựa trên những gì bị hack. Ví dụ:
 • Hack Website - Việc hack một website nghĩa là đang nói đến kiểm soát trái phép một máy chủ web và những phần mềm liên quan đến nó như cơ sở dữ liệu hay những giao diện khác.
 • Hack Mạng - Hack một mạng có nghĩa là thu thập những thông tin về một mạng bằng cách sử dụng những công cụ như Telnet, NS lookup, Ping, Tracert, Netstat, ... với ý định gây hại cho hệ thống mạng và làm ngưng trệ hoạt động của nó.
 • Hack Email - Nó bao gồm việc truy cập trái phép vào tài khoản Email và sử dụng nó mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
 • Ethical Hacking -  Liên quan đến việc tìm điểm yếu trong một máy tính hoặc hệ thống mạng với mục đích kiểm thử và sửa lỗi chúng.
 • Hack mật khẩu - Quá trình này liên quan đến việc khôi phục mật khẩu bí mật từ dữ liệu được lưu trữ hay truyền trong hệ thống máy tính.
 • Hack máy tính - Quá trình này liên quan đến việc xâm nhập trái phép vào một hệ thống máy tính.

Lợi ích của việc Hack

Hack cũng có những lợi ích đáng kể như:

 • Khôi phục những thông tin bị mất, trong trường hợp bạn quên mật khẩu.
 • Thực hiện các thư nghiệm xâm nhập để cải thiện độ bảo mật của máy tính và mạng.
 • Đưa ra các biện pháp phòng chống thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép.

Tác hại của việc Hack

 • Vi phạm an ninh một cách nghiêm trọng và nặng nề.
 • Truy cập hệ thống trái phép và tiếp cận những thông tin riêng tư.
 • Vi phạm riêng tư.
 • Gây hại cho hoạt động hệ thống.
 • Những tấn công từ chối dịch vụ làm ngưng trệ cả một hệ thống.

Mục đích của việc Hack

Đằng sau hoạt động hack có thể có nhiều ý định dù tích cực hay tiêu cực. Đây là danh sách những lý do phổ biến:
 • Hack cho vui
 • Khoe khoang thể hiện
 • Đánh cắp thông tin quan trọng
 • Gây hại cho hệ thống
 • Tống tiền
 • Kiểm thử bảo mật hệ thống
 • Phá vỡ các chính sách.
 • Mục đích chính trị.
 • ...

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.