Header Ads

Chuyên mục Ethical Hacking


Hack là một bộ môn liên quan máy tính và kiến thức rất rộng với nhiều chủ đề để nói đến. Sự kiện được biết đến đầu tiên diễn ra năm 1960 tại MIT và cùng thời điểm đó, thuật ngữ "Hacker" được khởi xướng.

Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những chủ đề liên quan đến Hack mang tính giáo dục và giải thích nó diễn ra như thế nào trong môi trường thực.

Xin nói thêm là Ethical Hacking bạn có thể hiểu là việc hack, tấn công không nhằm mục đích xấu, ví dụ như kiểm tra độ bảo mật để cải thiện dịch vụ, các chuyên gia tìm lỗ hỏng để vá, ... Nhiều tài liệu dịch là Đạo đức Hack, Hack mũ trắng, ... Riêng tôi thấy những từ dịch đó không ổn cho lắm nên quyết định giữ nguyên thuật ngữ "Ethical Hacking".

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này được viết ra cho sinh viên công nghệ thông tin hoặc bất cứ bạn nào muốn tìm hiểu những cơ bản về Ethical Hacking.

Yêu cầu

Trước khi tìm hiểu chuyên mục này, bạn nên trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản về Nguyên lý máy tính, Mạng máy tính ...

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.