Header Ads

Thiết lập môi trường cho Java

Trong bài viết này, chúng ta cùng thiết lập một môi trường để phát triển Java.

Java SE miễn phí và có sẵn tại liên kết: Download Java. Bạn có thể tải về một phiên bản phù hợp với hệ điều hành hiện tại của bạn.Cứ theo những hướng dẫn trên trang tải về, và chạy trình cài đặt lên máy. Lần đầu cài đặt Java trên máy bạn, bạn cần thiết lập các biến môi trường để chỉ đúng thư mục cài đặt.

Thiết lập đường dẫn cho Windows

Mình minh họa ví dụ trên Windows 10 nhé!

Sau khi bạn cài đặt Java rồi, trong thư mục C:\Program Files\jdk, bạn có thể thiết lập các biến môi trường như sau:

  • Chuột phải vào "This PC" và chọn "Properties".
  • Chọn nút "Enviroments variables" trong tab Advanced.
  • Bây giờ, thay thế biến "Path" thêm vào đường dẫn đến thư mục Java. Ví dụ, nếu đường dẫn hiện tại là "C:\WINDOWS\SYSTEM32" thì đổi nó thành "C:\WINDOWS\SYSTEM32; C:\Program Files\java\jdk\bin".


Trình biên tập mã Java

Để viết chương trình Java, bạn sẽ cần một trình biên tập văn bản. Thậm chí có sẵn những IDE tinh vi hơn có trên thị trường, như: Netbeans, Eclipse, Jcreator, ...
Nhưng chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng Notepad++. Bạn có thể tải về tại: https://notepad-plus-plus.org/download/v7.3.html


Bạn có thể lựa chọn phiên bản phù hợp cho hệ điều hành của mình đang dùng.


Video hướng dẫn


Tiếp theo nên làm gì?

Bài viết tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn làm sao viết và thực thi chương trình Java đầu tiên và một vài cú pháp quan trọng trong Java mà bạn sẽ cần để phát triển các ứng dụng.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.