Header Ads

File Explorer trong Windows 10

File Explorer là ứng dụng quản lý tập tin được sử dụng bởi Windows để duyệt các tập tin và thư mục. Nó cung cấp một giao diện tương tác đồ họa cho người dùng để điều hướng và truy cập các tập tin được lưu trữ trên máy tính.Cách chính để truy cập File Explorer là bấm vào biểu tượng thư mục trên Thanh tác vụ. Sau khi click vào biểu tượng, cửa sổ Explorer sẽ được mở ra. Bạn có thể nhấn phím Windows + E để mở File Explorer.

Ban đầu, cửa sổ File Explorer bao gồm các phần sau:

 • Ribbon File Explorer (1) - trong đó tương tự như Ribbon đặc trưng trong Microsoft Office. Ribbon chứa các nút cho các tác vụ phổ biến để thực hiện với tập tin và thư mục của bạn.
 • Khung điều hướng (2) - cho phép bạn truy cập đến thư viện của bạn như tài liệu, hình ảnh cũng như các thiết bị lưu trữ. Những thư mục được sử dụng thường xuyên và các thiêt bị mạng.
 • Các thư mục sử dụng thường xuyên (3) - trên bên phải có tính năng là các thư mục mà bạn làm việc gần đây để giúp bạn truy cập nhanh đến chúng.
 • Các tập tin gần đây (4) - ở phần dưới của cửa sổ tính năng tập tin và tài liệu mà bạn đã mở gần đây.

Ribbon File Explorer

Trong Windows 10, File Explorer trang bị thanh công cụ Ribbon mới tương tự ribbon trong các phiên bản gần đây của Microsoft Office. Ribbon chứa các nút và lệnh cho những tác vụ thông thường nhất.


Ribbon có 4 tab. Với mỗi tab đều có câu lệnh khác nhau. Trong các tác vụ đó bạn có thể thực hiện từ tab Home là:
 • Chép và dán các tập tin, thư mục từ nơi này đến nơi khác.
 • Di chuyển các tập tin và thư mục đến vị trí khác.
 • Xóa tập tin hoặc thư mục vĩnh viễn hoặc chuyển nó đến thúng rác.
 • Đổi tên một tập tin hoặc thư mục.
 • Tạo thư mục hoặc đối tượng mới.
 • Xác minh hoặc sửa đổi các thuộc tính của một tài liệu hoặc thư mục.
 • Mở một tập tin hoặc thư mục.
 • Các tùy chọn khác để chọn một hoặc nhiều tập tin và thư mục.


Tab Share cho những tùy chọn khác nhau để chia sẻ thư mục và tập tin của bạn như:
 • Gửi mail hoặc gửi tập tin.
 • Nén ("Zip") một thư mục để tiết kiệm bộ nhớ.
 • In hoặc gửi fax tài liệu.
 • Chia sẻ với người dùng chung hoặc khác mạng..

Tab View cho phép thay đổi cách Windows hiển thị tập tin và thư mục của bạn. Một số thay đổi bạn có thể làm là:
 • Thêm khung để hiển thị xem trước hoặc chi tiết về tập tin Thay đổi bố cục của các tập tin và các thư mục từ biểu tượng cho đến danh sách khác nữa.
 • Sắp xếp nội dung của thư mục.
 • Ẩn thư mục hoặc tập tin đã cho.
Tab File mở ra một menu với những tùy chỉnhkhác như như:

 • Mở thêm một cửa sổ File Explorer.
 • Mở câu lệnh Windows cho người dùng chuyên sâu.
 • Thay đổi hoặc cấu hình tùy chọn File Explorer hoạt động.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.