Header Ads

Chế độ "Máy tính bảng" trong Windows 10

Chế độ Máy tính bảng (Tablet mode) là tính năng mới trong Windows 10 cho phép người dùng thay đổi giao diện hệ thống khi một máy tính bảng được tách ra từ một base hay dock. Cái này thường dành cho những máy lai giữa laptop và máy tính bảng.

Trong chế độ Máy tính bảng, nhiều cửa sổ như File Explorer hay cửa sổ Setting sẽ mở toàn mình.

Làm sao kích hoạt chế độ Máy tính bảng?

Bước 1 - Nhấn biểu tượng  trên Thanh Taskbar.


Bước 2 - Chọn Tablet Mode.

Xong!


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.