Header Ads

Cortana trong Windows 10

Cortana là một trợ lý ảo cá nhân thông minh của Microsoft. Nó được tích hợp trong Windows 10 cũng như những hệ thống và thiết bị khác của Microsoft như Windows Phone và Xbox và khác nữa.
Tuy nhiên, Cortana không khả dụng cho Tiếng Việt. Bạn phải sử dụng tiếng Anh, chuyển thông tin vùng thành "U.S" để kích hoạt Cortana. Cortana sẽ giúp bạn tìm nhiều thứ trong máy tính của bạn, đặt lịch hẹn, trả lời các câu hỏi và nhiều điều thú vị nữa.

Để sử dụng Cortana, đơn giản là gõ một câu hỏi trong hộp tìm kiếm trên Thanh tác vụ hoặc click vào biểu tượng micro và nói với Cortana.

Các biểu tượng trên thanh bên trái là:

  • Home (1)
  • Notebook (2)
  • Settings (3)
  • Feedback (4)

Home là cửa sổ đầu tiên của Cortana, nơi bạn có thể gõ hoặc hỏi câu hỏi.Kích hoạt Cortana

Nếu Cortana được kích hoạt, bạn có thể bật nó bằng cách gõ "Cortana" trong hộp tìm kiếm trên Thanh tác vụ để truy cập các thiết lập Cortana hoặc click vào biểu tường răng cưa trên thanh bên trái của menu.

Sau khi kích hoạt Cortana, nó sẽ thu thập thông tin về bạn để cá nhân hóa sự trãi nghiệm. Bạn có thể tùy chỉnh cách mà Cortana trả lời bạn.

Cá nhân hóa Cortana

Để tùy chỉnh thêm Cortana và cá nhân hóa tương tác của bạn cũng có thể truy cập Cortana NotebookNotebook này lưu trữ những gì Cortana biết về bạn.
Bạn có thể thêm nhắc nhở bằng cách gõ vào hoặc nói với Cortana.Trãi nghiệm Cortana.

Mời  bạn xem video sau đây để khám phá những điều thú vị mà Cortana mang lại. Tiếng Anh của mình còn hạn chế nên mong các bạn thông cảm nhé.Chúc bạn trãi nghiệm Cortana vui vẻ!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.