Header Ads

Chuyên mục Điện toán đám mây

Điện toán đám mây là một công nghệ giúp ta truy cập các dữ liệu, ứng dụng, tiện ích thông qua Internet. Nó cho phép chúng ta tạo, cấu hình và tùy chỉnh các ứng dụng theo phương thức trực tuyến.


Chuyên mục này sẽ giúp bạn tiếp cận tìm hiểu về Điện toán đám mây trong khía cạnh cơ bản nhất.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục tham khảo này được chuẩn bị cho những người mới bắt đầu, giúp họ hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến Điện toán đám mây. 

YÊU CẦU

Trước khi tiếp cận chuyên mục này, bạn phải có những kiến thức cơ bản về Máy tính, Internet, Cơ sở dữ liệu và Mạng. Những kiến thức cơ bản đó sẽ giúp bạn hiểu nhanh các khái niệm trong Điện toán đám mây.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.