Header Ads

Tổng quan về Điện toán đám mây

Điện toán đám mây là một công nghệ giúp ta truy cập các dữ liệu, ứng dụng, tiện ích thông qua Internet. Nó cho phép chúng ta tạo, cấu hình và tùy chỉnh các ứng dụng theo phương thức trực tuyến.Đám mây là gì?

Thuật ngữ Đám mây đề cập đến Mạng hoặc Internet. Nói theo cách khác Đám mây là một cái gì đó đại diện cho một vị trí ở xa. Nó có khả năng cung cấp các dịch vụ qua mạng riêng hoặc mạng công cộng như WAN, LAN hoặc VPN.

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây đề cập đến việc điều khiển, cấu hình và truy cập tài nguyên phần cứng và phần mềm từ xa. Nó cho phép lưu trữ trực tuyến dữ liệu, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

Điện toán đám mây cung cấp nền tảng độc lập, không đòi hỏi phần mềm phải được cài đặt trên máy tính người dùng. Các phần mềm này có thể được truy cập từ xa bằng thiết bị khác. Vì vậy, Điện toán đám mây là một giải pháp di độnghiệu quả cho nhiều hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Các khái niệm cơ bản trong Điện toán đám mây

Các mô hình phát triển

Các mô hình phát triển định nghĩa loại hình truy cập đám mây. Đám mây có thể là bất kỳ trong bốn kiểu sau đây: Đám mây chung (Public), Đám mây riêng (Private), Đám mây lai (Hybrid).
 • Đám mây chung, còn gọi là Đám mây công cộng cho phép các hệ thống và các dịch vụ dễ dàng truy cập công cộng. Đám mây chung thì bảo mật thấp vì tính mở của nó.
 • Đám mây riêng cho phép các hệ thống và các dịch vụ có khả năng truy cập bên trong một tổ chức, một nhóm nào đó. Bảo mật nó cao hơn vì tính riêng tư tự nhiên của nó.
 • Đám mây lai là sự kết hợp giữa chung và riêng, trong đó các hoạt động quan trọng được sử dụng thông qua Đám mây riêng, các hoạt động còn lại thì sử dụng Đám mây chung.

Cách mô hình dịch vụ

Điện toán đám mây được dựa trên mô hình dịch vụ. Nó được phân loại vào ba mô hình dịch vụ cơ bản sau đây:
 • Dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS)
 • Dịch vụ nền tảng (PaaS)
 • Dịch vụ phần mềm (SaaS)
Dịch vụ cơ sở hạ tầng (IaaS), thuật ngữ nguyên là mức cơ bản nhất của dịch vụ. Trong mỗi mô hình dịch vụ đều kế thừa cơ chế an ninh và quản lý từ các mô hình cơ bản được thể hiện trong sơ đồ sau:


IaaS cho phép truy cập đến các tài nguyên từ xa như các máy vật lý, các máy ảo, lưu trữ ảo, ... PaaS tạo ra một môi trường run-time cho các ứng dụng, các công cụ phát triển, ... Mô hình SaaS cho phép những người dùng cuối sử dụng các ứng dụng phần mềm như là một dịch vụ.

Ưu điểm của Điện toán đám mây

Điện toán đám mây có nhiều ưu điểm như sau:
 • Có thể truy cập các ứng dụng cũng như các tiện ích thông qua Internet.
 • Có thể kiểm soát và cấu hình các ứng dụng một cách trực tuyến và tại bất kỳ thời gian nào.
 • Nó không đòi hỏi phải cài đặt phần mềm để truy cập hoặc điều khiển các ứng dụng đám mây.
 • Điện toán đám mây cung cấp các công cụ phát triển trực tuyến, lập trình môi trường run-time thông qua mô hình PaaS.
 • Các tài nguyên đám mây đều sẵn sàng trên mạng, cho phép các máy con truy cập nền tảng độc lập dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Điện toán đám mây cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Các tài nguyên có thể được sử dụng mà không cần có sự tương tức với nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
 • Điện toán đám mây thường có hiệu quả chi phí cao bởi vì nó hoạt động hiệu quả với cách sử dụng tối ưu. Nó chỉ yêu cầu có kết nối Internet.
 • Cung cấp cân bằng tải làm nó trở nên đáng tin cậy hơn.

Đặc điểm của Điện toán đám mây

Điện toán đám mây có những đặc điểm sau:
 • Dịch vụ theo nhu cầu – cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ web và các tài nguyên theo nhu cầu. Có thể đăng nhập vào một trang web tại bất kỳ thời gian nào để sử dụng chúng.
 • Truy cập mạng rộng – Vì điện toán đám mây là dựa trên web hoàn toàn, nó có thể được truy cập bất cứ khi nào và bất cứ đâu.
 • Tài nguyên chung – cho phép nhiều khách hàng chia sẻ chung các tài nguyên với nhau. Có thể chia sẻ cơ sở hạ tầng vật lý phần cứng, cơ sở dữ liệu và những hạ tầng cơ bản.
 • Tính mềm dẽo – Dễ mở rộng các tài nguyên theo chiều rộng hoặc chiều sâu bất cứ thời gian nào. Quy mô của các tài nguyên có nghĩa là khả năng của tài nguyên giải quyết được các nhu cầu tăng lên hay giảm xuống. Các tài nguyên được sử dụng bởi khách hàng tài bất kỳ thời điểm nào đều được kiểm soát tự động.
 • Dịch vụ đo lường – Trong dịch vụ này, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây kiểm soát và quản lý tất cả các khía cạnh của dịch vụ đám mây. Tối ưu hóa tài nguyên, thanh toán và quy hoạch năng lực, ... phụ thuộc vào nó.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.