Header Ads

Cài đặt Android Studio

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Android Studio để phát triển các ứng dụng Android.


Chuẩn bị

Đầu tiên, bạn cần tải về bộ cài đặt Android Studio từ trang chủ chính thức:


Cài đặt

Sau khi tải về Android Studio hoàn tất, khởi chạy tập tin vừa tải xong. Lưu ý trước khi chạy bộ cài Android Studio sẽ yêu cầu cài đặt Java SDK.Sau khi chạy, bộ cài sẽ gợi ý đường dẫn cài đặt JDK7 hoặc phiên bản mới hơn.


Sau khi chọn vị trí cài đặt JDK, tiếp theo bạn cần kiểm tra các thành phần được yêu cầu để có thể tạo các ứng dụng. Dưới đây đã chọn Android Studio, Android SDK, Android Virtual Machine Performance (Intel chip).Cần xác định vị trí đường dẫn địa phương cho Android Studio và Android SDK, hình ảnh dưới đây chọn vị trí mặc định của kiến trúc Windows 8.1 x64.Tiếp theo cần xác định dung lượng RAM cho máy giả lập Android mà mặc định là 512 MB RAM.


Bước cuối cùng, nó sẽ trích xuất các gói SDK vào trong máy, nó sẽ mất thời gian để hoàn thành xong các công việc này và tiêu tốn 2626 MB dung lượng ổ cứng.Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn nhấn nút Finish và mở ra project Android Studio với màn hình Welcome có dạng như sau:Bạn có thể bắt tay vào phát triển các ứng dụng bằng cách chọn Start a new Android Studio project.

Vậy là việc cài đặt hoàn tất, và bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn viết chương trình đầu tiên nhé!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.