Header Ads

Thiết lập môi trường lập trình Android

Tôi tin chắc rằng bạn sẽ vui mừng khi biết rằng bạn có thể khởi đầu việc ứng dụng riêng mình trên bất kỳ hệ điều hành sau:
  • Mircrosoft Windows XP trở về sau.
  • Mac OS X 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn với chip Intel.
  • Linux bao gồm thư viện C GNU 2.7 hoặc mới hơn.

Điểm thứ hai là tất cả các công cụ cần thiết để phát triển các ứng dụng Android đều có sẵn miễn phí và có thể được tải về từ trang chủ chính thức.

Dưới đây là những phần mềm mà bạn cần chuẩn bị để bắt đầu lập trình ứng dụng Android:
  • Java JDK5 hoặc mới hơn.
  • Android Studio.

Cài đặt JDK

JDK viết tắt của Java Development Kit (Bộ công cụ phát triển Java). Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của Java JDK từ trang web Java của Oracle - Java SE Downloads. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn cài đặt JDK trong tệp tin đã tải về, sau đây mình sẽ đưa ra vài hướng dẫn cài đặt và cấu hình thiết lập.

Cuối cùng là thiết lập các biến môi trường PATH và JAVA_HOME để trỏ thư mục chứa javajavac, thông thường đường dẫn tương ứng là java_install_dir/binjava_install_dir.

Nếu bạn đang chạy Windows và đã cài đặt JDK trong C:\jdk1.8.-_102, bạn sẽ phải đưa những dòng sau vào trong tập tin C:\autoexec.bat.

set PATH=C:\jdk1.8.0_102\bin;%PATH%
set JAVA_HOME=C:\jdk1.8.0_102

Lưu ý, bạn cũng có thể chuột-phải vào My Computer (hoặc This PC), chọn Properties, chọn Advanced, sau đó chọn Environment Variables. Thế là bạn có thể cập nhật lại giá trị của PATH và nhấn nút OK để hoàn tất.

Mặt khác, nếu bạn sử dụng Android Studio thì nó sẽ tự động biết chỗ cài đặt Java JDK.


Android IDE

Hiện nay có nhiều IDE để phát triển các ứng dụng Android, phổ biến nhất là:
  • Android Studio
  • Eclipse IDE.
Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ dùng Android Studio làm công cụ để hướng dẫn các bạn.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.