Header Ads

Chuyên mục Wi-Fi

WiFi là một công nghệ mạng cục bộ (LAN) chủ yếu được thiết kế để cung cấp băng thông phủ sống rộng tích hợp. Nó được dựa trên kỹ thuật IEEE 802.11. Chuyên mục này sẽ giúp bạn tìm hiểu những cơ bản về WiFi.
ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị để giúp đọc giả hiểu các khái niệm liên quan đến WiFi. Hi vọng đây sẽ là chuyên mục hữu ích cho các bạn tham khảo.

YÊU CẦU

Trước khi bắt đầu chuyên mục này, bạn cần có những kiến thức cơ bản về viễn thông. Trong chuyên mục này, tôi viết bài theo định hướng giả định rằng bạn đã biết về viễn thông.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.