Header Ads

Chuyên mục Giải thuật Di truyền


Chuyên mục này bao gồm nhiều chủ đề về Giải thuật Di truyền. Từ chuyên mục này, bạn có khả năng hiểu được các khái niệm và thuật ngữ cơ bản liên quan trong Giải thuật Di truyền. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về đột biến, chọn lọc tự nhiên và những vấn đề khác nữa.

Đồng thời, sẽ có những chủ đề chuyên sâu hơn như Schema Theorem, Giải thuật Di truyền trong Học máy, ... cũng nằm trong cùng chuyên mục này.

Sau khi tìm hiểu xong chuyên mục, người đọc sẽ có được đầy đủ kiến thức để đến với một vấn đề nhất định trong Giải thuật di truyền.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị cho sinh viên và các nghiên cứu sinh ở mức độ chưa tốt nghiệp muốn tìm "giải pháp tối ưu" cho vấn đề tối ưu hóa "đủ nhanh" mà không thể giải quyết được theo các phương pháp tiếp cận giải thuật truyền thống.

YÊU CẦU

Giải thuật Di truyền là một chủ đề chuyên sâu và nâng cao. Mặc dù nội dung được chuẩn bị cho người mới bắt đầu, người đọc cần có kiến thức, quen thuộc với các nguyên tắc cơ bản của lập trình và thuật toán cơ bản trước khi bắt đầu chuyên mục này.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.