Header Ads

Những mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử


Những mô hình kinh doanh trong Thương mại điện tử nói chung có thể phân loại như sau:

  • Doanh nghiệp - với - Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp - với - Khách hàng
  • Khách hàng - với - Khách hàng
  • Khách hàng - với - Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp - với - Chính phủ
  • Chính phủ - với - Doanh nghiệp
  • Chính phủ - với - Công dân
Doanh nghiệp - với - Doanh nghiệp

Website mà theo mô hình kinh doanh B2B (Business - to - Business) thì sản phẩn của nó được bán cho một người mua trung gian rồi sản phẩm này sau đó được bán cho các khách hàng cuối cùng. Ví dụ, một ngưới bán hàng đặt hàng từ trang web của công ty và sau khi nhận được lô hàng, họ sẽ bán lại các sản phẩm cho khách hàng cuối cùng, là những người đến mua ở cửa hàng bán sỉ lẻ.Doanh nghiệp - với - Khách hàng

Website theo mô hình Doanh nghiệp - với - Khách hàng (B2C - Business - to - Consumer) thì sản phẩm sẽ được bán trực tiếp đến người tiêu dùng, không qua người trung gian. Một người tiêu dùng có thể xem sản phẩm trên website của tổ chức kinh doanh. Họ có thể chọn sản phẩm và đặt hàng. Website sẽ gửi một thông báo đến Doanh nghiệp qua email và Doanh nghiệp sẽ gửi sản phẩm đến tay khách hàng.


Khách hàng - với - Khách hàng

Website theo mô hình Khách hàng - với - Khách hàng (C2C - Consumer - to - Consumer) giúp người tiêu dùng có thể bán tài sản của họ như chỗ ở, xe cộ, vật dụng, sản phẩm làm ra, ... hoặc cho thuê phòng bằng cách đăng thông tin của họ lên website. Website có thể có hoặc không tính phí với khách hàng sử dụng dịch vụ. Những người tiêu dùng khác có thể lựa chọn mua các sản phẩm của người tiêu dùng khác bằng cách xem bài hoặc bài quảng cáo trên các trang web, diễn đàn.


Khách hàng - với - Doanh nghiệp

Trong mô hình này, một người tiêu dùng tiếp cận website trình bày nhiều tổ chức với một dịch vụ cụ thể. Người tiêu dùng đặt ước tính số tiền mà anh ta/cô ta muốn dành cho dịch vụ đó. Ví dụ, so sánh lãi suất cho vay cá nhân được cung cấp bởi các ngân hàng khác nhau thông qua website. Tổ chức doanh nghiệp xem xét yêu cầu của khách hàng trong ngân sách quy định, tiếp cận khách hàng và cung cấp dịch vụ của mình.


Doanh nghiệp - với - Chính phủ

Mô hình Doanh nghiệp - với - Chính phủ (B2G - Business - to - Government) là một biến thể của mô hình B2B. Những trang web này được sử dụng bởi chính phủ để mua bán và trao đổi thông tin với các tổ chức kinh doanh khác nhau. Những trang web này được công nhận bởi chính phủ và cung cấp một phương tiện cho các doanh nghiệp nộp mẫu đơn cho chính phủ.


Chính phủ - với - Doanh nghiệp

Chính phủ sử dụng website mô hình B2G để tiếp cận các tổ chức kinh doanh. Những trang web như vậy hỗ trợ đấu giá, đấu thầu và chức năng nộp đơn.

Chính phủ - với - Công dân

Chính phủ sử dụng mô hình Chính phủ - với - Công dân (G2C - Government - to - Citizen) để tiếp cận công dân nói chung. Những trang web như vậy cũng cung cấp các dịch vụ như đăng ký khai sinh, kết hôn hay chứng tử. Đối tượng chính của website G2C là giảm thiểu thời gian trung bình cho việc xem xét yêu cầu của người dân với nhiều dịch vụ khác nhau của chính phủ.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.