Header Ads

Chuyên mục Thiết kế Trình biên dịch

Trình biên dịch là chương trình có nhiệm vụ dịch mã được viết bằng ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà không làm thay đổi ý nghĩa của chương trình gốc. Mặc khác trình biên dịch có thể làm cho mã đích hiệu quá và tối ưu về mặt thời gian và bộ nhớ.Chuyên mục này viết về những nguyên tắc thiết kế trình biên dịch, cung cấp một cái nhìn sâu về quá trình dịch và tối ưu hóa chương trình. Thiết kế trình biên dịch bao gồm cơ chế dịch cơ bản, phát hiện lỗi và khôi phục. Nó bao gồm từ vựng, cú pháp và phân tích ngữ nghĩa như front-end và sinh ra và tối ưu mã như back-end.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế cho sinh viên quan tâm và tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của quá trình biên dịch. Thậm chí những bạn đọc muốn biết thêm về trình biên dịch và muốn thiết kế một trình biên dịch cho riêng mình thì có thể bắt đầu từ đây.

YÊU CẦU

Chuyên mục này yêu cầu bạn phải biết cơ bản ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Pascal, C, Java, ... Sẽ có thêm lợi thế nếu bạn đã biết về ngôn ngữ Assembly.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.