Header Ads

Chuyên mục Biểu đồ Excel

Biểu đồ là một công cụ bạn có thể sử dụng trong Excel để truyền đạt bằng dữ liệu đồ họa. Biểu đồ cho phép khách hàng của bạn nhìn thấy ý nghĩa đằng sau những con số, so sánh và đưa ra xu hướng dễ dàng hơn.

Ảnh: Ví dụ về thời gian làm việc của tôi trong một ngày


Trong chuyên mục này, bạn sẽ được học làm sao chèn biểu đồ và chỉnh sửa chúng, bạn sẽ truyền đạt thông tin một cách hiệu quả hơn. Mỗi kiểu biểu đồ trong tổng số 12 kiểu biểu đồ của Excel đều có đặc điểm và chức năng riêng của nó, làm cho nó phù hợp cho mỗi tác vụ đặc thù. Sử dụng đúng biểu đồ với kiểu dữ liệu của nó sẽ làm cho thông tin dễ hiểu hơn, tăng cường sự giao tiếp trong hoạt động của bạn, nhất là hoạt động kinh doanh.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Đồ thị hay biểu đồ đều giúp con người hiểu dữ liệu nhanh chóng. Khi mà bạn muốn so sánh, chỉ ra mối quan hệ hay nhấn mạnh một xu hướng, có có thể giúp khách hàng của bạn "nhìn thấy" những gì bạn đang nói đến.

Trong số nhiều tính năng, Microsoft Excel cho phép bạn kết hợp các biểu đồ, cung cấp thêm phương pháp trực quan và bắt mắt cho bản báo cáo kinh doanh của bạn.

YÊU CẦU

Trước khi tìm hiểu chuyên mục này, bạn nên có những kiến thức cơ bàn về Microsoft Excel.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.