Header Ads

Những đặc điểm chính trong WAP

Dưới đây là danh sách những đặc điểm chính trong WAP:

Mô hình lập trình tương tự Internet

Mặc dù tại thời điểm mới ra mắt, WAP là một công nghệ mới so với các thế hệ trước, nhưng nó vẫn thừa kế lại các khái niệm trên Internet. Việc sử dụng lại này cho phép giới thiệu nhanh các dịch vụ dựa trên WAP, từ khi các nhà phát triển dịch vụ và các nhà sản xuất, cả hai đều quen thuộc với những khái niệm ngày nay.

Ngôn ngữ đánh dấu không dây (WML)

Lưu ý, bạn nên sử dụng ngôn ngữ HTML để phát triển các ứng dụng trên nền web cho riêng bạn. Cùng cách đó, WML là một ngôn ngữ đánh dấu dùng cho việc tạo ra các dịch vụ WAP, thực hiện cùng một mục đích như HTML làm trên web. Nhưng ngược lại với HTML, WML được thiết kế cho các thiết bị cầm tay vừa và nhỏ.WMLScript

Một lần nữa, tôi khuyên bạn nên sử dụng JavaScript hoặc VBScript để thực hiện các chức năng của ứng dụng web. Cùng cách đó, WMLScript có thể được dùng để thực hiện các chức năng của dịch vụ như là JavaScript được dùng trong HTML. Làm nó có khả năng  thêm các thủ tục logic và các hàm tính toán cho các dịch vụ nền WAP.

Tương tác ứng dụng không dây WTAI

WTAI là một framework ứng dụng cho các dịch vụ điện thoại. Người dùng WTAI có khả năng thực hiện cuộc gọi và chỉnh sửa danh bạ điện thoại bằng cách gọi một hàm đặc biệt trong WMLScript hoặc bằng cách truy cập vào một URL đặc biệt.

Nếu ai đó viết tập tin WML chứa tên người và số điện thoại của họ, bạn có thể thêm chúng vào danh bạ điện thoại của bạn hoặc gọi cho họ ngay lập tức chỉ bằng cách nhấn vào liên kết thích hợp trên màn hình.

Tối ưu hóa ngăn xếp giao thức

Giao thức sử dụng trong WAP dựa trên giao thức Internet nổi tiếng như HTTP và TCP nhưng nó được tối ưu cho điều kiện ràng buộc của môi trường WAP như băng thông hẹp và độ trễ cao.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.