Header Ads

Chuyên mục Pascal


Pascal là ngôn ngữ lập trình bậc cao được thiết kế vào năm 1968 và được phát hành năm 1970 bởi Niklaus Wirth và được mang tên nhà Toán học, Vật Lý học người Pháp là Blaise Pascal. Pascal có thể hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, MacOS, và các phiên bản của UNIX/Linux.

Chuyên mục này sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với Pascal, tiếp cận Delphi và các framework liên quan.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế cho những người mới tìm hiểu Pascal, từ cơ bản đến nâng cao. Sau khi học xong chuyên mục này, mong bạn sẽ quen với Pascal và cải thiện được kỹ năng lập trình.

YÊU CẦU

Trước khi tiếp cận chuyên mục này, bạn cần có những kiến thức cơ bản về lập trình và phần mềm như mã nguồn là gì, trình biên dịch, trình soạn thảo mã nguồn và thực thi chương trình.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.